Search form

HECHOS 2:21

21Jøts nɨdukɨꞌɨyɨ pønɨ pøn jaty ø xmɨnuuꞌkxa̱kp, jaꞌats ø nyiknɨtsoꞌokꞌa̱ttɨp.

Jadeꞌen ja Joel ja Dios kyajpxy yꞌayuujk tyikna̱jxøø.

Xjats ja Pedro yɨdeꞌen tja̱a̱knɨma̱a̱y ja myɨguꞌuk: