Search form

HECHOS 2:27

27jaꞌagøjxp ku mets kaꞌap ja nꞌanmɨja̱ꞌwɨn xyikta̱ꞌa̱nt ma̱ ooꞌkpɨ yjaꞌ tya̱ndɨ,

jøts nɨkaꞌap øts nnɨneꞌkx xyikwɨndɨgøøjyɨyɨt, pø øtsxɨ me xtsøkyꞌa̱jtp.