Search form

HECHOS 2:3

3Wɨnets ja jadeꞌen tꞌejxpa̱ttɨ ejxɨm ja jøøn yowɨn, tuꞌuk tuꞌuk ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tmøøtꞌa̱ttɨ kyuba̱jkp. Ja tuꞌukpɨ jøøn ɨdøꞌøn wyɨnaty tø ñawyaꞌkxyɨ.