Search form

HECHOS 2:30

30Ja David, jaꞌ Dios kugajpxyꞌa̱jtɨyøø jøts ñɨja̱ꞌwɨp sa̱ wyɨnaty ja Dios møk wya̱nda̱ꞌa̱ky, ku wyɨnaty tuꞌuk yꞌa̱p yikpɨkta̱ꞌa̱ky yiknɨtsokpɨ ya̱ na̱xwiiñ, jøts nayɨdeꞌen yikutukt sa̱mɨ David kyutujkɨn.