Search form

HECHOS 2:34

34Pø kidi ja Davidɨpxɨ køꞌøm tsa̱jpajt, jaꞌayɨ ku David ojts yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja Dios Teety yɨdeꞌen ñɨma̱a̱jyɨyɨ:

“Ɨxa̱ꞌa̱k, jøts ø xputsøønɨt nꞌaga̱ꞌñꞌampy,