Search form

HECHOS 2:37

37Ku døꞌøn jadeꞌen tmadowdɨ ja Pedro kyajpxy, wɨnets ja jotmay tyatøjkɨyɨdøø, xjats ja Pedro yiknɨma̱a̱y møøt ja ñɨmaktuꞌukpɨ myɨguꞌuk:

―Mɨguꞌuktøjktɨ, ¿sudsoꞌampy øø nduꞌunt?