Search form

HECHOS 2:40

40Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Pedro ojts tka̱jpxwijy ja ja̱a̱ꞌy, jøts tnɨma̱a̱y:

―Majtstuꞌuttɨ yøꞌøbɨ ja̱a̱ꞌy pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Dios yjaꞌ tkajanchja̱ꞌwɨdɨp.