Search form

HECHOS 2:42

42Nɨdukna̱x ɨdøꞌøn ja tꞌɨxpøktɨ sa̱ ja Jesús kyudanaabyɨ yꞌawa̱ꞌa̱ndɨ, jotkujk ɨdøꞌøn ja jam tuꞌugyɨ chøønɨdɨ, jøts ku ñamyukyɨdɨ diosꞌajotꞌa̱jtpɨ, jøts ja tsa̱pkaaky tkaydɨ Jesús yꞌooꞌkɨngøjxp.