Search form

HECHOS 2:43

Sa̱ chɨnaadyɨ ja myɨjawyeembɨ ja Jesús janchja̱ꞌwɨbɨdɨ

43Xjats ja ja̱a̱ꞌy ñɨgyuma̱a̱p ɨdøꞌøn ja tja̱ꞌwɨdøø ku ja Jesús kyudanaabyɨ ja mamyɨla̱grɨ tna̱nkyꞌijxyɨdɨ.