Search form

HECHOS 2:6

6Ku ja jadeꞌen tmadoodøø yꞌamuꞌuy kyɨda̱ꞌa̱ky, wɨnets ja tꞌanøjkxɨdøø ma̱ ja tmadoodøø yꞌamuꞌuy, kuts jam yja̱ꞌttøø, kaꞌap ja jam yꞌukwɨnma̱a̱ꞌnbya̱tnɨdɨ, jaꞌagøjxp ku ja tmadoodøø ja yꞌayuujk yika̱jpxtɨ, pønɨ sa̱ jaty ja nɨduꞌuk nɨduꞌuk tꞌayuujkꞌa̱ttɨ. (Jadeꞌen ja kya̱jpxwa̱ꞌkxtøø ja ja̱a̱ꞌy pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo.)