Search form

HECHOS 3:10

10Xjats ja ñɨgyuma̱a̱p tyimyja̱ꞌwɨdøø pø ma̱ ja tyimñayja̱ꞌwɨdøø ku døꞌøn jadeꞌen wyɨnaty tø yjaty. Ja̱ꞌwɨdɨp tsøꞌjkɨdɨp ɨdøꞌøn ja jamdɨ, kumɨ ñɨja̱ꞌwɨdɨp ja wyɨnaty ku ja yjaꞌajɨ pøn jam wyɨnaty xumɨyikmujkp jam tsa̱ptøjk agøꞌøm, ma̱ ja tsa̱ptøjkꞌa̱a̱w jam midi txøøwꞌa̱jtp Hermosa.