Search form

HECHOS 3:16

16Jaꞌ ɨdøꞌøn yø ja̱a̱ꞌy jadeꞌen tø yikmøkpikyɨ ku yø tø tꞌajotꞌaty, ku yø tø tmøjpɨkta̱ꞌa̱ky ja Jesús. Mꞌijxyꞌa̱jttɨp mnɨja̱ꞌwɨdɨp yø pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy jøts ku tø yikmøkpikyɨ, jøts ɨxa døꞌøn jadeꞌen xꞌejxtɨ møk møja̱a̱w.