Search form

HECHOS 3:22

22Jadeꞌen adøm nꞌa̱pteetyꞌamøj ojts yiknɨma̱a̱ꞌyɨndɨ ku Moisés ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ: “Mdanɨgaxɨdɨp ja Dios Teety tuꞌuk ja kugajpxy, meets mgøꞌøm mɨguꞌuk nøjkx køꞌøm yikpɨkta̱ꞌa̱ky jadeꞌen sa̱ ø køꞌøm nyikpɨkta̱a̱jky. Mɨmadoꞌodɨp ɨdøꞌøn jaꞌ pønɨ sa̱ jaty ja wyɨnaty mnɨɨꞌmxyɨdɨ,