Search form

HECHOS 3:26

26Ku ja Dios tyikpɨdsɨɨmy jadɨgojk ja yꞌUꞌnk Jesús jap ooꞌkpɨ jutjøtpy, jawyeen ja ojts mdanɨguexyɨdɨ jøts ja mgunuuꞌkxɨdɨt, jøts nɨdukɨꞌɨyɨ xmajtstuꞌuttɨt ja mgaꞌødyuꞌunɨndɨ.