Search form

HECHOS 3:9

9Nɨdukɨꞌɨyɨ ja̱a̱ꞌy ja ojts tꞌejxtɨ ku ja pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy jadeꞌen yøꞌøy, jøts ku ja jadeꞌen tjanchtukmøja̱wɨ tjanchtukunuuꞌkxyja̱wɨ ja Dios.