Search form

HECHOS 4:10

10nꞌadsojɨmbetp øøts ja mꞌayuujk, nnɨga̱jpxp øøts ya̱ mayja̱a̱ꞌy agujky, jøts tnɨja̱wɨdɨt nɨdukɨꞌɨyɨ pøn jaty tsɨnaadyɨp ya̱ Israel, jøts yø ja̱a̱ꞌy ɨxa tyanɨ mee mwɨnduujy møk møja̱a̱w. Ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo jaꞌ yø tø yiktsøꞌøgyɨ pøn kuga̱jpꞌa̱jtp jam Nazaret, jaꞌ midi meets ojts xyikruspety, jøts jaꞌ Dios Teety tø yikpɨdsimyɨ jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy.