Search form

HECHOS 4:11

11Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Jesús ñamyayɨ tø ñøjkxnɨ ejxɨm ja tsa̱a̱ midi meets jagam mꞌɨxjɨbejp, midi mee mgayiktuun jam pøchkyøjxp, jøts jaꞌ ɨxya̱m neꞌegɨ tø pyɨdsimy jadɨgojk jawaanɨ øy, midi tma̱chꞌetkøjxp tukɨꞌɨyɨ ja pøchꞌa̱a̱w.