Search form

HECHOS 4:16

16Yɨdeꞌen ja ñawya̱jnɨdøø:

―¿Sa̱ yø ja̱a̱ꞌy njanchtuuꞌnɨndɨt? Pø tyumnɨja̱ꞌwɨnɨdɨpxɨ yøꞌ pøn jaty ya̱ tsɨnaadyɨp Jerusalén jøts ku yø jadeꞌen tø tyiktuujnɨdɨ ja Dios myøkꞌa̱jtɨn, ¿ti jats adøm ja ngagupɨjkyɨm ku døꞌøn ja jadeꞌen tø yjanchjaty?