Search form

HECHOS 4:19

19Wɨnets ja Pedro yꞌadsoodøø møøt ja Juan, jøts ja wya̱ndøø:

―Ukwɨnmaagyukɨdɨm køꞌøm pønɨ tɨy tam jadeꞌen, pønɨ øy tam ja Dios jadeꞌen tja̱wɨ ku mee neꞌegɨ myikmɨmadoꞌot, jøts ja kyayikmɨmadoꞌot.