Search form

HECHOS 4:2

2Tø døꞌøn ja wyɨnaty yikxon yjanchꞌa̱mbøktɨ, jaꞌagøjxp ku ja Pedro møøt ja Juan tyikꞌɨxpøktɨ ja ja̱a̱ꞌy, ku ja wya̱ꞌa̱ndɨ jøts ku ooꞌkpɨ pyɨdsøꞌømdɨt jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy, kumɨ tø ja Jesús wyɨnaty køꞌøm pyɨdsimy jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy.