Search form

HECHOS 4:21

21Wɨnets ja kudunktøjk ja ojts kya̱jpxꞌadsøꞌøgɨyɨdɨ jøts nɨgɨdiꞌiyam ja ojts tyimyikma̱tstɨ, yikmajtstuttøø ja jadiꞌiñɨ. Nɨgɨdi ja yikmɨwɨnma̱a̱ꞌnbyajtɨdøø sudso ja tyikꞌayoꞌomba̱a̱ttɨt, kumɨ tsøꞌjkɨdɨp jaꞌ, nɨdukɨꞌɨyɨ ja ka̱jp ja̱a̱ꞌy wyɨnaty tkajxa̱knɨdɨ ja Dios.