Search form

HECHOS 4:24

24Xjats ku ja myɨguꞌuk ja jadeꞌen tmadoodøø, wɨnets ja nɨdukɨꞌɨyɨ ja Dios tꞌajotꞌa̱jttøø:

―Kuuyɨ me Dios Teety jaduꞌuk møkꞌa̱jtɨn møk xmøødɨ. Tø xyiknajtskojɨgyixy tukɨꞌɨyɨ wɨnøꞌøn ja pɨkta̱ꞌa̱ky yꞌity na̱xwiiñ, wan tsa̱jpɨ, wan tna̱a̱jxɨ, wan tnøøjɨ tmejyɨ. Tum mets yø mjaꞌajtpy amuum.