Search form

HECHOS 4:25

25Nayɨ mets ja David ja Espíritu Santo mdukyikꞌaga̱jpxɨyɨɨꞌñ ku ja xyikwa̱a̱ñ yɨdeꞌen:

¿Tigøjxp ku ja̱a̱ꞌy ka̱jp ka̱jp nugo jotkøjxpɨm tꞌejxtɨ pøn ya̱ jagaguga̱jpꞌa̱jttɨp, pønts ya̱ kuga̱jpꞌa̱jttɨp,

jøts yø tmɨdundɨgøøwya̱mɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm?