Search form

HECHOS 4:26

26Ja wɨndsøndøjktɨ midi yikutujktɨp ya̱ na̱xwiiñ, jaꞌ tø tmɨdsepøktɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm,

jøts ja ja̱a̱ꞌy midi tꞌanaꞌamdɨp ja ka̱jp, tø ja ñamyukyɨdɨ mayꞌampy,

jøts ja tnɨbɨdøꞌktɨ ja Dios Teety, nayɨdeꞌen ja tmɨdsepøktɨ ja yiknɨtsokpɨ midi ja Dios Teety kyejxpy.