Search form

HECHOS 4:27

27’Jøts janch tø døꞌøn yjaty, kumɨ jadeꞌen ja Herodes møøt ja Poncio Pilato tø tmɨnamyukyɨdɨ ja wenk ja̱a̱ꞌy jøts nayɨdeꞌen yø israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ ya̱ møj ka̱jpjøøjty, jaꞌ ɨdøꞌøn jadeꞌen tø yikmɨdsepiky ja mꞌUꞌnk Jesús pøn janch tsuj janch wa̱ꞌa̱ts, pøn me køꞌøm tø xanɨbɨkta̱a̱gɨ yiknɨtsokpɨ.