Search form

HECHOS 4:32

Ku ja Jesús pyadumbɨtøjk amukɨ ja pyɨkta̱ꞌa̱ky tjaꞌa̱jttɨ

32Ja mayja̱a̱ꞌy midi wyɨnaty tø tjanchja̱wɨdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, tuꞌugyɨ ja wyɨnmaañɨdɨ, kaꞌ pøn wenk wyɨnmay, nɨtuꞌugɨn nɨpøn ja pyɨkta̱ꞌa̱ky tkajaꞌadijy, tyumjaꞌa̱jttɨp ɨdøꞌøn ja nɨdukna̱x, kaꞌap ja pøn tjaꞌaty nadyuꞌuk.