Search form

HECHOS 4:7

7Xjats ja Pedro yiknajtswa̱ꞌwɨdøø møøt ja Juan, jøts ja ojts yikpɨkta̱ꞌa̱ktɨ jam agujkꞌa̱m, wɨnets ja yiktɨɨbyøjktøø, yɨdeꞌen ja ojts yiknøjmɨdɨ:

―¿Pøn yø jadeꞌen tø mdanɨgutujkꞌatyɨdɨ jøts jadeꞌen mꞌadøꞌøtstɨt, pøn jadeꞌen tø mꞌaneꞌemyɨdɨ?