Search form

HECHOS 5:12

Ja mamyɨla̱grɨ midi ja Jesús kyudanaabyɨ ña̱nkyꞌejxɨdøø

12Møk ɨdøꞌøn ja Jesús kyudanaabyɨ ja mɨla̱grɨ ttundɨ jam mayja̱a̱ꞌy agujkp; jøts nɨdukɨꞌɨyɨ døꞌøn ja Jesús yjaꞌ jam yøꞌømyuktɨ møj tsa̱ptøjk agøꞌøm midi yiktejp Salomón Tyøjkweenk.