Search form

HECHOS 5:13

13Janch chøkyꞌa̱jttɨp ɨdøꞌøn ja ka̱jp ja̱a̱ꞌy jaꞌ, kaꞌapts ja nɨdukɨꞌɨyɨ ja jotmøkwɨnma̱a̱ꞌñ tjagyaptɨ, jøts jap ñøjkxtɨt ma̱ ja Jesús yjaꞌ jap ñamyukyɨdɨ.