Search form

HECHOS 5:16

16Jøts nayɨdeꞌen ja wenk ka̱jp midi ja Jerusalén myɨwɨngonꞌajtpy, jaꞌats tyikmendøø ja pyama̱a̱ꞌy jøts nayɨdeꞌen pøn jaty wyɨnaty tø møkꞌampy myachɨyɨ ja mɨkuꞌ; xjats jadeꞌen nɨdukɨꞌɨyɨ choktøø.