Search form

HECHOS 5:21

21Xjats ku døꞌøn jadeꞌen yiknɨmaydɨ, wɨnets jøpyɨ ñøjkxtøø jam møj tsa̱ptøjkjøtpy, jøts ja ja̱a̱ꞌy ja jam tyikꞌɨxpøjktøjkɨdøø.

Ya̱m ɨdøꞌøn ja teetywɨndsøn jap wyɨnaty udyaꞌaky twa̱a̱dsoodɨnɨm nɨdukɨꞌɨyɨ ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ midi ja Israelɨt ja̱a̱ꞌy yikutujkꞌadsɨnaadyɨp, jøts ja Jesús kyudanaabyɨ nayɨdeꞌen yikwa̱a̱dsowa̱ꞌa̱ndɨ pøn wyɨnaty tø yiktsumdɨ.