Search form

HECHOS 5:26

26Wɨnets ja tsa̱ptøjk adsɨnaabyɨ tmøødɨyɨɨꞌñ ja ta̱jktɨ, jøts ojts twa̱a̱wɨdɨ ja Jesús kyudanaabyɨ, nɨsa̱ døꞌøn ja tkatundɨ, tsøꞌjkɨdɨp ku ja ka̱jp ja̱a̱ꞌy myɨꞌa̱mbøkɨyɨdɨt jøts ku jotmøñ cha̱a̱ga̱ꞌa̱dsɨyɨdɨt.