Search form

HECHOS 5:27

27Ku døꞌøn tyikja̱ꞌttøø, wɨnets ttawɨngugajxɨdøø ma̱ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy kyutujk adsɨnaabyɨdɨ, wɨnets ja teetywɨndsøn tnɨma̱a̱y ja Jesús kyudanaabyɨdɨ: