Search form

HECHOS 5:28

28―Tø øøts nnɨgajpxy jøts ku øøts ojts nyikutuky, jøts ku meets ja Jesús yjaꞌ ya̱ nɨwɨneꞌenɨn xkana̱nkyꞌɨxpøkɨyɨdɨt. ¿Ti døꞌøn ɨxya̱m jadeꞌen tø xundɨ? Meets ɨxya̱m jɨnaxy tø xuknɨja̱ꞌwɨguixy ja mꞌɨxpøjkɨn ya̱ Jerusalén, jøts øøts xukpøkyꞌa̱twa̱ꞌa̱ñ nayɨdeꞌen ja Jesús yꞌoꞌjkɨn.