Search form

HECHOS 5:3

3Xjats ja Pedro tnɨma̱a̱y ja ya̱a̱ꞌy:

―Ananías, ¿tiku mɨkuꞌ tø mdatøkɨyɨ jøts jadeꞌen xjawɨnꞌøønwa̱ꞌa̱ñ ja Espíritu Santo, kidi kujkwaꞌkxyɨp tø xyikmiñ?