Search form

HECHOS 5:31

31Tø ja Dios ja køꞌøm tpɨkta̱ꞌa̱ky møj wɨndsøn yꞌaga̱ꞌngyøꞌampy jøts yikutukt, jøts nayɨdeꞌen ya̱ tyiknɨtsoꞌokꞌa̱tt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, paty Dios jadeꞌen tꞌayoꞌixy ja Israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, jøts jadeꞌen yikpojkpɨmaaꞌkxtɨt ku tmajtstuꞌuttɨt ja pyøktyuꞌunɨn.