Search form

HECHOS 5:34

34Jamts wyɨnaty nɨduꞌuktɨ ja kutujk adsɨnaabyɨdɨ pøn yiktejtɨp fariseɨt ja̱a̱ꞌy, jaꞌ xyøøw Gamaliel midi tna̱nkyꞌɨxpøjkɨyɨp ja Moisés kyutujk, jøts janch tsojkɨyɨp ɨdøꞌøn ja ka̱jp ja̱a̱ꞌy jaꞌ. Jaꞌats ttanaagyukɨyɨɨꞌñ, wɨnets tkajxpɨdsɨmgɨjxy ja Jesús kyudanaabyɨ, jøts ja jap mɨmøj tꞌatsyikꞌawixy abiky tsoo.