Search form

HECHOS 5:36

36Ja̱ꞌmyatstɨ ku ojts tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy ñamyøjpɨkta̱ꞌa̱gyɨ wɨndsøn pøn txøøwꞌa̱jtp Teudas, jøts ja kyutujk ojts ttawɨnꞌɨɨñ ja ja̱a̱ꞌy nɨmakta̱xk magøꞌpxy. Wɨnets ja solda̱dɨ ojts yikꞌøøgyɨ ja kyaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌngyøjxp, xjats ja jadiꞌiñɨ wyɨndɨgøøgyøjxtɨ pøn jaty wyɨnaty tø tpabøktɨ.