Search form

HECHOS 5:4

4¿Ti kidi ja ka̱m xkøꞌømna̱a̱jxɨ? Jøts ku tø xøøky, ¿ti kidi ja meeñ xkøꞌømjaꞌajɨ jøts xkøya̱kt pønɨ wɨnøꞌøn køꞌøm xkøya̱kwa̱ꞌa̱ñ? Dios tø xawɨnꞌɨɨñ, kidi øødsɨp.