Search form

HECHOS 5:40

40Xjats ku døꞌøn ja Gamaliel jadeꞌen kyajpxyꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, jøts ja kutujk adsɨnaabyɨtøjk udya̱ꞌa̱ky tmɨbøjkøjxtøø. Wɨnets twa̱a̱dsoodøø ja Jesús kyudanaabyɨtøjk jøts tyikꞌayoꞌomba̱a̱ttøø, xjats tnɨmaadyɨ jøts kaꞌ nugo tja̱a̱ka̱jpxwa̱ꞌkxꞌadøꞌøtstɨt ja Jesús yꞌɨxpøjkɨn; wɨnets jadiꞌiñɨ tmajtstuꞌttøø.