Search form

HECHOS 5:41

41Xjats ja Jesús kyudanaabyɨ jap pyɨdsømdøø ma̱ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy kyutujk adsɨnaabyɨ japtɨ, jotkujk ɨdøꞌøn ja ñayja̱wɨyɨdɨ kumɨ tø ja Dios ja wyɨnaty tyanɨbɨkta̱a̱gɨyɨdɨ, jøts ja jadeꞌen yꞌayoꞌodɨt Jesús køjxp.