Search form

HECHOS 5:5

5Jaꞌayɨ Ananías jadeꞌen tmadøøy, wɨnets ja jatyɨ øøky ña̱xkɨda̱a̱jky. Ku ja ja̱a̱ꞌy ja jadeꞌen nɨdukɨꞌɨyɨ tnɨmadoodøø jøts ja yjanchøꞌjkɨdøø.