Search form

HECHOS 5:8

8Xjats ja Pedro ja tyɨɨbyøjkøø, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Nɨga̱jpx, ¿jadeꞌen ɨdøꞌøn ja na̱a̱jx tø xjanchtooktɨ wɨnøꞌøn tø xanɨtejtɨ?

Wɨnets ja yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Jadeꞌen øøts ja tø ndøøky.