Search form

HECHOS 5:9

9Xjats Pedro ja tnɨma̱a̱y:

―¿Tiku jadeꞌen tø xkajpxyꞌa̱ttɨ ku ja Dios Teety yꞌEspíritu Santo jadeꞌen xwɨnꞌøøndɨ? Ɨxa ja ja̱a̱ꞌy tøkꞌagɨꞌjy myendɨ midi ja mnɨya̱a̱ꞌy tø yꞌatsyikna̱xøkɨyɨ, jøts mets ɨnet mꞌatsna̱jxøjkɨmyɨp.