Search form

HECHOS 6:12

12Xjats ɨdøꞌøn ja jadeꞌen jotkøjxpɨm tukꞌejxpɨna̱xwa̱ꞌa̱ktɨ ja myɨguꞌuk, nɨdukɨꞌɨyɨ ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ; jøts ja tꞌadɨnaadyujktøø ja Esteban, xjats ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tma̱jtstøø jøts ja tyiknøjkxtøø jam møj kutujkta̱a̱jkjotp.