Search form

HECHOS 6:15

15Ɨxam ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ, wɨnets ja mayja̱a̱ꞌy pøn jaty jam wyɨnaty tsɨnaadyɨp, jaꞌats ojts tꞌejxtɨ ja Esteban jøts ku wyeen yꞌa̱a̱w ja jadeꞌen kyaxɨꞌɨky sa̱m a̱nkɨlɨsɨn.