Search form

HECHOS 6:2

2Jaꞌ ɨdøꞌøn ja ñɨꞌøøndɨp, wɨnets ja nɨmakmajtskpɨ ja̱a̱ꞌy pøn tkudanaadyɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, jaꞌ ojts nɨdukɨꞌɨyɨ tna̱nkñamyukyɨdɨ ja Dios yja̱a̱ꞌy, jøts ja tnɨmaadyøø:

―Kaꞌap jadeꞌen yꞌøyɨ ku øøts ja jɨɨꞌkxy nyikwa̱ꞌkxt, jøts øøts ja Dios yꞌøgyajxpy yꞌømyadya̱ꞌa̱ky ngaꞌatska̱jpxwa̱ꞌkxɨt, ¿ti juunɨ øøts ja nꞌatstuñ?