Search form

HECHOS 6:3

3Mɨguꞌuktøjktɨ, paty øøts yikxon ndyimñɨgajpxy, ɨxa̱ꞌa̱dɨ nɨwɨxujk ja̱a̱ꞌy, nay jaayɨ døꞌøn køꞌøm mnawyɨꞌejxɨdɨt, jaꞌ ɨdøꞌøn mꞌɨxa̱ꞌa̱dɨp pøn wɨndsøꞌøgɨꞌejttɨp, pøn ja̱ꞌgyukɨdɨp, jøts pøn ja Espíritu Santo tmøøtꞌa̱jttɨp, jaꞌats yø tunk mdaguwa̱nɨdɨp jøts ja jɨɨꞌkxy ja jadeꞌen tyikwa̱ꞌkxtɨt.