Search form

HECHOS 7:1

Ku ja Esteban køꞌøm yjanagyuga̱jpxøø

1Wɨnets ja teetywɨndsøn ttɨɨbyɨjky ja Esteban, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Janch jadeꞌen mets tø mꞌadɨꞌɨch?