Search form

HECHOS 7:42

42Xjats ja Dios Teety myajtstuujtɨdøø jøts ja wya̱a̱ñ, wan yø wenk dios yjaꞌ tpaduujnɨdɨ, wan tma̱a̱dsa̱ꞌjɨ wan ttiiꞌjɨ. Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios Teety kyugajpxy jap ñøkyjøtpy tjaadya̱ndɨ:

Ku meets jam mduuꞌyøꞌøy tøꞌøts etjotp wɨxijkxy jumøjt,

¿myikꞌoꞌjkɨk meets ja jɨyujk mayꞌampy øts nwɨndsøꞌjkɨngøjxp?